Алихон
Босма

(туғилган йили номаълум)
(1538-1547)

Хива хони. Шайбонийлар сулоласидан. ХВИ аср охири-ХVII аср бошларида Амударё ўзанинг ўзгариши, дарё аввалги йўналишининг қуриб бориши хонликда ички сиёсий аҳволга қанчалик оғир бўлмасин ҳукмдорларни ирригатсия ишларига эътибор беришга мажбур этган. Унинг даврида Янгиариқ, Тошли, Ёрмиш арналари қурилган.