Милоддан аввалги 530 йил июль
Муаллиф:    19.08.2010 00:21    Босма

- массагетлар маликаси Тўмариснинг Туронга бостириб кирган аҳамонийлар подшоҳи Кир II га қарши кураши ва ғалаба козониши (юнон тарихчиси Геродот маълумоти).