Саналар
27.04.2017
Баннер
Шахслар
1 Муҳаммад Асад
2 Махдуми Аъзам (1463/64-1542)
3 Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-1530)
4 Хондамир (1473-76-1534)
5 Абдураззоқ Самарқандий (1413-1482)
6 Шарафиддин Али Яздий (вафоти — 1454 йил)
7 Низомиддин Шомий (XIV аср — XV асрнинг боши)
8 Фасиҳ Ҳавофий (1375-1442)
9 Камолиддин Беҳзод
10 Ҳусайн Воиз Кошифий
11 Жалолиддин Давоний (1427-1502)
12 Ҳусайн Бойқаро (1438-1506)
13 Давлатшоҳ Самарқандий (тахминан 1435-1495)
14 Қосими Анвар (1355-1433)
15 Алишер Навоий (1441-1501)
16 Абдураҳмон Жомий (1414-1492)
17 Лутфий
18 Саккокий (XIV аср охири — XV аср ўртаси)
19 Ҳазрат Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор (1404-1490)
20 Хожа Муҳаммад Порсо (1348-1420)
21 Яъқуб Чархий (Вафоти — 1447 йил)
22 Али Қушчи (Вафоти — 1474 йил)
23 Ғиёсуддин ал-Коший (Вафоти — 1429 йил)
24 Қозизода Румий (XIV аср охири — XV аср боши)
25 Журжоний (1339-1413)
26 Тафтазоний (1322-1392)
27 Мирзо Улуғбек (1394-1449)
28 Шоҳрух Мирзо (1377-1447)
29 Баҳоуддин Нақшбанд (1318-1389)
30 Амир Темур (1336-1405)
31 Нажмиддин Кубро (1145-1221)
32 Адиб Аҳмад Югнакий (XII—XIII асрлар)
33 Аҳмад Яссавий (1041-1167)
34 Ал-Марғиноний
35 Маҳмуд Чағминий (ХII-ХIII аср)
36 Исмоил Журжоний (1042-1136)
37 Маҳмуд аз-Замахшарий (1075-1144)
38 Абу ал-Муъийн Ан-Насафий (1027-1114)
39 Маҳмуд Қошғарий (XI аср)
40 Юсуф Хос Ҳожиб (XI аср)
41 Абу Абдуллоҳ Рудакий (860-941)
42 Абу Райҳон Беруний (973-1048)
43 Абу Али ибн Сино (980-1037)
44 Абу Абдуллоҳ Ал-Хоразмий (Вафоти 997)
45 Абу Бакр Ал-Хоразмий (935-993)
46 Абу Мансур ал-Мотуридий (Вафоти 945)
47 Қаффол АШ-ШОШИЙ (903-976)
48 Аҳмад ас-Сағоний (Вафоти 990)
49 Абдуллоҳ ибн Амажур ат-Туркий (IХ-Х аср)
50 Аббос ал-Жавхарий (IX асрнинг биринчи ярми)
51 Аҳмад ас-Сарахсий (835-899)
52 Абу Бакр Наршахий (899-959)
53 Аҳмад ал-Марвазий (Тах. 780-880)
54 Аҳмад ал-Фарғоний (Тахминан 797—865 йиллар)
55 Мусо ал-Хоразмий (783-850)
56 Мирхонд (1433-1498)
 

Муаллифлар фикри сайт таҳририяти нуқтаи назари билан мос келмаслиги мумкин