Саналар
25.05.2024
Баннер
Ирқлар ва қон гуруҳлари қандай пайдо бўлган?
PDF Босма E-mail

"Ҳамма бир отадан келиб чиққан бўлса ҳар хил ранг ва ирқлар қаердан пайдо бўлган? Аслида бундай саволларни кўпроқ биологиядан яхши хабардор бўлмаган беради. Чунки ҳар бир ота, она, бобо, бувидаги хусусиятлар маълум бир нисбатда фарзандларга ўтишини яхши билади. Бу нисбат "Мендел қонунлари" номи билан машҳур. Аллоҳ таоло қўйган қонунларга кўра, бир шахс тузилиши жиҳатидан эллик фоиз эҳтимол билан онасига, эллик фоиз эҳтимол билан отасига ўхшайди. Кишилардаги бошқа жиҳатларда ҳам шу ёки шунга яқин нисбатни кўриш мумкин. Лекин баъзи жиҳатлар борки, уларнинг бўлиши, ўзини кўрсатиши маълум шартларга боғлиқ. Худди юлдузларнинг кўриниши учун қоронғу тушиши керак бўлганидек. Қуёш уларнинг кўринишига тўсқинлик қилади. Худди шундай баъзи рецессивлик характерлар ҳам доминантлик характерлар остида бўлади. Рецессив характерлар таъсирлардан қутулгандагина ўзини кўрсатади. Бу балки бир неча наслдан кейин амалга ошиши ҳам мумкин.

Ҳозирда мавжуд ирқларнинг ҳаммаси бир отадан келади. Ягона соф ирқ йўқ. Масалан, оқ танли ирққа мансуб бир кишидан қора танли фарзанд туғилиши мумкин.

Баъзилар қора танли ирқнинг тропик минтақаларда зич ультрабинафша нурлар натижасида келиб чиққанини даъво қилишади. Аммо унда Шимолий ва Жанубий Америкада худди шундай нурлар остида ҳаёт кечирадиганлар нима учун қораймаган, деган саволга жавоб тополмайдилар. Сўнги тадқиқотлар тери рангидаги хилма-хиллик ирсий эканини маълум қилмокда.

Ташқи дунёдан узилган, атрофидаги бошқа қабилалар билан ҳеч қандай алоқаси йўқ қабилани тасаввур қилинг. Бу ердаги генетик хусусият қабила аъзолари ирсий характерларининг йиғиндисига тенг. Маълум дойра ичида чегараланган бундай ерни "ген ҳовузи" деб номлаш мумкин. Бу "ген ҳовузи"даги "рецессивлик" характерлар вақт ўтиши билан чатишиб янги ёки бошқача характерларни ҳосил қилади.

Ўзгарган ген ва ирқ характерларига мана шу жиҳатдан қараш лозим. Илк инсон Ҳазрати Одамнинг (а.с.) генетик тузилишида ҳам жуда фарқли ранг ва ирқ хусусиятлари бўлган. Худди "ген ҳовузи" каби у ҳам ҳар хил характерларни ўзида мужассамлаштирган. Бу характерларнинг барчасини бир пайтда юзага чиқишининг апбатта, иложи йўқ эди. Даврлар ўтиб, баъзи генетик очилишлар натижасида ҳар хил характерлар пайдо бўлди.

Унда Ҳазрати Одам (а.с.) ва Ҳазрати Ҳаввонинг қон гуруҳи бир хил бўлгани ҳолда бугунги тўрт қон гуруҳи қандай келиб чикди, дейиш мумкин.

Бироқ Ҳазрати Одам ва Ҳазрати Ҳаввонинг бир хил қон гуруҳида бўлганлигини ким, қаердан билади? Уларнинг қон гуруҳи ўрганиб чиқилмаган-ку?

Ҳар бир инсонда характер бир жуфт ген, яъни, икки ген томонидан назорат қилинади. Бу генларнинг бири онадан, иккинчиси эса отадан ўтади.

Қон гуруҳини А, В ва О генлар ташкил этади. Ҳар бир кишида бу генлар АА, АО, ВВ, ВО ва 00 шаклида учраши мумкин. Бу генлардан О гени А ва В генларига нисбатан рецессив тузилишга эга. Шу сабабли АА генлари А қон гуруҳини берганидек, АО генлари ҳам А қон гуруҳини беради. Худци шу шаклда ВВ ва ВО генлари В, АВ генлари АВ ва 00 генлари О қон гуруҳини ташкил этади. Бошқачароқ тушунтирадиган бўлсак, А қон гуруҳига мансуб кишидаги қон гуруҳини АА ёки АО генлари белгилайди.

Ҳазрати Одамда АО ва Ҳазрати Ҳаввода ВО генлари бўлганида қуйидаги ҳолат ҳосил бўларди:

ОТА ва ОНА :    АО О х ВО О
ГАМЕТА3 лар :    АО    ВО
ГЕНЕТИК ТУЗИЛИШ : АВ АО ВО ОО ҚОН ГУРУҲЛАРИ : АВ А ВО

Вужудимизни қоплаб олган жонли ғилофнинг бармоқ учларидаги қисмларига шундай нақшлар ишланганки, натижада ҳеч қайси инсоннинг бармоқ изи бошқаларникига ўхшамайди. Буни ҳар нарсага қодир, яратувчи Зот дан бошқа ким қилиши мумкин?

Шунингдек, мукаммал вужудимиз мана шундай гўзал шаклда ранг ва териларга ўралибгина қолмасдан, ҳар биримизнинг юзимизга шахсиятимизнинг белгиси сифатида чиройли сурат ишланган. Барча инсонларда тана тузилишининг бир хил бўлиши, ҳамманинг бир Қудрат қўли томонидан яратилганини ва унинг тасарруфида эканини, яъни Аллоҳнинг Вахдониятини кўрсатгани каби, ҳар бир инсоннинг юзига алоҳида сурат, алоҳида ранг ва гўзаллик берилиши ўз навбатида Буюк Яратувчининг ҳар биримизга берган алоҳида ва хусусий бир эҳсонини ифодалайди ва Унинг Қудратига ишора қилади.

 

Муаллифлар фикри сайт таҳририяти нуқтаи назари билан мос келмаслиги мумкин