Саналар
20.06.2024
Баннер
Шахслар
1 Жавҳар Ас-Сицили – қул бўлиб туғилган Ал-Азҳар асосчиси.
2 Абу Лайс Самарқандийнинг ҳаёти ва ижоди
3 Муҳаммад Асад
4 Махдуми Аъзам (1463/64-1542)
5 Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-1530)
6 Хондамир (1473-76-1534)
7 Абдураззоқ Самарқандий (1413-1482)
8 Шарафиддин Али Яздий (вафоти — 1454 йил)
9 Низомиддин Шомий (XIV аср — XV асрнинг боши)
10 Фасиҳ Ҳавофий (1375-1442)
11 Камолиддин Беҳзод
12 Ҳусайн Воиз Кошифий
13 Жалолиддин Давоний (1427-1502)
14 Ҳусайн Бойқаро (1438-1506)
15 Давлатшоҳ Самарқандий (тахминан 1435-1495)
16 Қосими Анвар (1355-1433)
17 Алишер Навоий (1441-1501)
18 Абдураҳмон Жомий (1414-1492)
19 Лутфий
20 Саккокий (XIV аср охири — XV аср ўртаси)
21 Ҳазрат Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор (1404-1490)
22 Хожа Муҳаммад Порсо (1348-1420)
23 Яъқуб Чархий (Вафоти — 1447 йил)
24 Али Қушчи (Вафоти — 1474 йил)
25 Ғиёсуддин ал-Коший (Вафоти — 1429 йил)
26 Қозизода Румий (XIV аср охири — XV аср боши)
27 Журжоний (1339-1413)
28 Тафтазоний (1322-1392)
29 Мирзо Улуғбек (1394-1449)
30 Шоҳрух Мирзо (1377-1447)
31 Баҳоуддин Нақшбанд (1318-1389)
32 Амир Темур (1336-1405)
33 Нажмиддин Кубро (1145-1221)
34 Адиб Аҳмад Югнакий (XII—XIII асрлар)
35 Аҳмад Яссавий (1041-1167)
36 Ал-Марғиноний
37 Маҳмуд Чағминий (ХII-ХIII аср)
38 Исмоил Журжоний (1042-1136)
39 Маҳмуд аз-Замахшарий (1075-1144)
40 Абу ал-Муъийн Ан-Насафий (1027-1114)
41 Маҳмуд Қошғарий (XI аср)
42 Юсуф Хос Ҳожиб (XI аср)
43 Абу Абдуллоҳ Рудакий (860-941)
44 Абу Райҳон Беруний (973-1048)
45 Абу Али ибн Сино (980-1037)
46 Абу Абдуллоҳ Ал-Хоразмий (Вафоти 997)
47 Абу Бакр Ал-Хоразмий (935-993)
48 Абу Мансур ал-Мотуридий (Вафоти 945)
49 Қаффол АШ-ШОШИЙ (903-976)
50 Аҳмад ас-Сағоний (Вафоти 990)
51 Абдуллоҳ ибн Амажур ат-Туркий (IХ-Х аср)
52 Аббос ал-Жавхарий (IX асрнинг биринчи ярми)
53 Аҳмад ас-Сарахсий (835-899)
54 Абу Бакр Наршахий (899-959)
55 Аҳмад ал-Марвазий (Тах. 780-880)
56 Аҳмад ал-Фарғоний (Тахминан 797—865 йиллар)
57 Мусо ал-Хоразмий (783-850)
58 Мирхонд (1433-1498)
 

Муаллифлар фикри сайт таҳририяти нуқтаи назари билан мос келмаслиги мумкин